Rikiuoti pagal: Naujumą|Populiarumą
Laikotarpis:

Naudojimosi taisyklės

 

Bendrosios nuostatos

 

Glaustai.lt skirtas patogesniam naujienų sekimui. Tinklalapis einamuoju laiku renka nuorodas  į naujienas iš daugiau nei 200 geriausių įvairių temų šaltinių. Nuorodos grupuojamos ir lankytojams pateikiamos tik tos, kurių jie pageidauja. Naujiena susidomėję lankytojai  nukreipiami į šaltinio puslapį ir naujieną skaito būtent ten. Jei šaltinis neprieštarauja, virš šaltinyje atidaryto originalaus naujienos puslapio rodoma Glaustai.lt juostelė, palengvinanti lankytojų grįžimą į tinklalapį. Glaustai.lt suteikia naudą ir lankytojams, ir šaltiniams: lankytojai naujienas seka patogiau, o šaltiniai susilaukia daugiau lankytojų.

 

Naujienų nuorodos ir kita informacija surenkama naudojant viešai prieinamus šaltinių RSS kanalus. Glaustai.lt savo tinklalapyje saugo ir pateikia tik naujienų pavadinimus, įžanginius tekstus ir iliustracijas. Šių turinio elementų autorinės teisės priklauso juos RSS kanalais paskelbusiems šaltiniams. Glaustai.lt jokiomis aplinkybėmis nepretenduoja savintis ar kitaip riboti turinio autorinių teisių. Taip pat, tinklalapyje publikuojami prekiniai ženklai ir kiti saugomi žymenys išimtine teise priklauso tik jų savininkams.

 

Glaustai.lt rodo tik lankytojo pageidaujamas naujienas. Lankytojai norimas naujienų skiltis pasirenka ties jų pavadinimu pažymėdami varnelę. Pavyzdžiui, jei svarbios tik verslo ir sporto naujienos, Glaustai.lt varnele pažymimos kategorijos „Verslas“ bei „Sportas“ ir nuo to laiko tinklalapis pateikia tik šių temų naujienas. Glaustai.lt įsimena šiuos nustatymus ir kitą kartą grįžus jų nebereikia pasirinkti iš naujo.

 

Glaustai.lt naujienų santrauką kasdien galima gauti ir el. paštu. Užsiprenumeravus naujienlaiškį, kiekvieną rytą siunčiamos nuorodos į svarbiausias ryto naujienas, atrinktas iš lankytojo Glaustai.lt pažymėtų skilčių. Naujienlaiškio galima bet kada atsisakyti gauto laiško apačioje paspaudus tam tikrą nuorodą.

 

Glaustai.lt naujienų nuorodas transliuoja automatiškai ir nėra jų autorius, todėl jokiomis aplinkybėmis neatsako už tinklalapyje rodomą kitų šaltinių paskelbtą turinį.

 

Glaustai.lt pasilieka teisę savo nuožiūra pasirinkti ar keisti rodomus šaltinius, naujienų nuorodas ir jų pateikimo formą.

 

Glaustai.lt stengiasi užtikrinti sklandų veikimą, tačiau nesuteikia jokių garantijų dėl tinklalapio nepriekaištingo veikimo bei pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti tinklalapio ar jo dalies veikimą.

 

 

Privatumo politika

 

Glaustai.lt gerbia lankytojų privatumą, todėl siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį iš lankytojų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą. Siekiant apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, naudojamos įvairios administracinės, techninės ir fizinės saugumo priemonės.

 

Tinklalapyje naudojami slapukai (angliškai „cookies“). Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Glaustai.lt į lankytojo kompiuterio kietąjį diską. Slapukai naudojami kompiuterio identifikavimui ir palengvina lankytojo prieigą bei naudojimąsi tinklalapiu. Dauguma interneto naršyklių priima slapukus, tačiau lankytojai gali pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios Glaustai.lt funkcijos gali neveikti.

 

Kaip ir daugelis tinklalapių, Glaustai.lt stebi lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas (IP) ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo metu. Ji padeda suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu ir suteikia galimybę tobulinti teikiamas paslaugas.

 

 

Baigiamosios nuostatos

 

Naudojantis Glaustai.lt išreiškiamas sutikimas su šiomis naudojimosi taisyklėmis.

 

Glaustai.lt  pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti ar papildyti šias naudojimosi taisykles. Tolimesnis naudojimasis tinklalapiu po taisyklių pakeitimų reiškia sutikimą su pakeitimais.

 

Šios taisyklės negalioja kituose tinklalapiuose, į kuriuos gali būti patenkama per Glaustai.lt paskelbtas nuorodas.

 

Visi dėl šių naudojimosi taisyklių kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

Sprendimas: UAB Interprekyba
© 2023 Glaustai.lt.